НачалоРегистри

Изпълнителна агенция по горите | Регистър на доставчиците - Физически лица

Частна лесовъдска практика
Физически лица
Търговци

Доставчици на горски репродуктивни материали
Физически лица
Юридически лица
Резултати от търсенето

Открити записи: 5
Забележка: Оцветените в червено редове са за отписани лица
Рег.No: Дата на вписване: Име: Фамилия: Област: Община: Населено място: Телефон: Факс:
160 31.10.2007 Радка Лазарова Стара Загора Стара Загора Стара Загора 042/60-19-08 60-19-08
171 03.01.2008 Христо Братанов Търговище Попово Попово (Тщ) 0608/25877
182 28.05.2008 Николай Стоянов София град Столична София 0887495332
193 25.06.2009 Ивалин Стефанов Шумен Каспичан Каспичан 0889321112
204 29.05.2012 Добринка Балканджиева София област Пирдоп Пирдоп 0885960024