НачалоРегистри

Изпълнителна агенция по горите | Регистър на доставчиците - Юридически лица

Частна лесовъдска практика
Физически лица
Търговци

Доставчици на горски репродуктивни материали
Физически лица
Юридически лица
Резултати от търсенето

Открити записи: 233
Забележка: Оцветените в червено редове са за отписани лица
Рег.No: Дата на вписване: Фирма: Област: Община: Населено място: Адрес: Телефон: Факс:
41 12.02.2013 ТП Държавно горско стопанство - Сливен Сливен Сливен Сливен ул. Орешак № 15А 044/622742 622528
42 12.02.2013 ТП Държавно горско стопанство - Тича Сливен Котел Тича ул. Георги Димитров № 1 04584/330331 234
43 18.02.2013 ТП Държавно горско стопанство - Твърдица Сливен Твърдица Твърдица (Сл) ул. Балкан № 29 0454/2250 2255
44 12.02.2013 ТП Държавно горско стопанство - Стара река Сливен Сливен Стара река (Сл) ул. Съби Димитров № 1 04552/2161 2161
45 12.02.2013 ТП Държавно горско стопанство- Елхово Ямбол Елхово Елхово (Яб) ул. Сан Стефано № 13 0478/88262 88250
46 12.02.2013 ТП Държавно горско стопанство - Нова Загора Сливен Нова Загора Нова Загора ул. Петко Енев № 73 0457/23631 23631
47 18.02.2013 ТП Държавно горско стопанство -Тунджа Ямбол Ямбол Ямбол ул. Васил Карагьозов № 11 046/662670 662675
48 18.02.2013 ТП Държавно ловно стопанство -Тополовград Хасково Тополовград Тополовград ул. Александър Стамболийски № 17 0470/2210 2211
49 12.02.2013 ТП Държавно горско стопанство- Котел Сливен Котел Котел ул. Префесор П. Павлов № 57 0453/2920 2920
50 23.10.2012 ТП Държавно горско стопанство- Сеслав Разград Кубрат Кубрат ул. 8-ми март № 3 0838/72226 5186
51 12.11.2012 ТП Държавно горско стопанство - Хвойна Смолян Чепеларе Хвойна ул. Капитан Петко Войвода № 2 03053/2261 2261
52 14.05.2007 Държавно горско стопанство - Чепеларе Смолян Чепеларе Чепеларе ул. Спартак № 20 03051/2008 3665
53 08.10.2012 ТП Държавно горско стопанство - Славейно Смолян Смолян Славейно 03027/220
54 23.10.2012 ТП Държавно горско стопанство - Златоград Смолян Златоград Златоград ул. Г. С. Раковски № 4 03071/2211 2211
55 04.10.2012 Държавно горско стопанство - Смилян Смолян Смолян Смилян ул. 9-ти септември № 101 03026/2341 2441
56 23.10.2012 ТП Държавно горско стопанство - Смолян Смолян Смолян Смолян ул. България № 83 0301/63564 63537
57 11.09.2013 Държавно горско стопанство - Широка лъка Смолян Смолян Широка лъка ул. Перелик № 1 03030/282 280
58 08.10.2012 ТП Държавно горско стопанство - Девин Смолян Девин Девин ул. Освобождение № 18 03041/2336 2336
59 06.11.2012 ТП Държавно горско стопанство - Михалково Смолян Девин Михалково 030472/273 316
60 12.11.2012 ТП Държавно горско стопанство - Борино Смолян Борино Борино ул. Родопи № 20 03042/2186 2661