НачалоСтруктураИАГДирекцияДирекция

Изпълнителна агенция по горите | отдел

В отдела работят 44 служители:
Григор Гогов Изпълнителен директор тел. 0298511503, вътр: 503 е-поща: gogov@iag.bg
Благовеста Лалова Ръководител звено тел. 0298511557, вътр: 557 е-поща: blalova@iag.bg
Ценко Ценов Директор дирекция тел. 0298511551 , вътр: 551 е-поща: cenov@iag.bg
Николай Пиронков и.д. Директор дирекция тел. 029045363, вътр: е-поща: npironkov@iag.bg
Валентин Чамбов Директор дирекция тел. 0298511561, вътр: 513 е-поща: vchambov@iag.bg
Мирослав Джупаров Директор дирекция тел. 9045303, вътр: е-поща: djuparov@abv.bg
Деница Пандева Директор дирекция тел. 029045360, вътр: е-поща: denica@iag.bg
Даниела Ангелова Директор дирекция тел. 0298511754, вътр: 754 е-поща: dangelova@iag.bg
Нено Ненов Директор дирекция тел. 0298511506, вътр: 506 е-поща: nenovni@iag.bg
Димитър Чапанов Директор дирекция тел. 0298511559, вътр: 559 е-поща: d.chapanov@iag.bg
Димитър Баталов Служ. по сиг. на информацията тел. , вътр: е-поща: dbatalov@iag.bg
Мариана Симеонова Главен експерт тел. 0298511515, вътр: 515 е-поща: smari@iag.bg
Иван Богданов Главен експерт тел. 0298511506, вътр: 506 е-поща: muglix@iag.bg
Ирена Стоянова Главен експерт тел. 0298511511, вътр: 511 е-поща: irena@iag.bg
Весна Цакова-Кимова Главен експерт тел. 0298511511, вътр: 511 е-поща: vkimova@iag.bg
Росица Хорозова Главен експерт тел. 029045362, вътр: е-поща: horozova@iag.bg
Спас Тумбев Главен експерт тел. 029045351, вътр: е-поща: tumbev@iag.bg
Радка Ляхова Главен експерт тел. 0298511511, вътр: 511 е-поща: radka@iag.bg
Васил Цигов Главен експерт тел. 0298511506, вътр: 506 е-поща: v.tsigov@iag.bg
Румен Янкулов Главен експерт тел. 029045359 , вътр: е-поща: r.yankulov@iag.bg
Милен Иванов Главен експерт тел. 029045363 , вътр: е-поща: m.ivanov@iag.bg
Васил Паланов Главен експерт тел. 029045302 , вътр: е-поща:
Петър Петров Главен експерт тел. 029045359 , вътр: е-поща: p.petrov@iag.bg
Добромир Денчев Главен експерт тел. 029045301 , вътр: е-поща: dobromir@iag.bg
Радка Върбанова Главен експерт тел. 029045358, вътр: е-поща: varbanova@iag.bg
Юрий Флоров Главен експерт тел. 0298511553, вътр: 553 е-поща: florov@iag.bg
Вася Михайлова Главен вътрешен одитор тел. , вътр: е-поща: vasia@iag.bg
Григор Георгиев Главен специалист тел. 0298511503, вътр: 503 е-поща:
Величка Марина Главен специалист тел. 0298511509, вътр: 509 е-поща: vili@iag.bg
Стилиян Стоянов Горски инспектор тел. , вътр: е-поща:
Ивайло Найденов Горски инспектор тел. , вътр: е-поща:
Иван Безлов Главен специалист тел. 029045357 , вътр: е-поща: ivan_b@iag.bg
Иван Станев Специалист тел. 0298511506, вътр: 506 е-поща: i.stanev@iag.bg
Диана Христова Старши експерт тел. 0298511559 , вътр: 559 е-поща: d_ilieva@iag.bg
Петя Славчевска Старши експерт тел. 029045355 , вътр: е-поща: slavchevska@iag.bg
Даряна Манова Старши експерт тел. 029045355 , вътр: 355 е-поща: dmanova@iag.bg
Василий Георгиев Старши експерт тел. 029045309 , вътр: е-поща: vgeorgiev@iag.bg
Мурад Шикиров Старши експерт тел. , вътр: е-поща:
Кристина Иванова Младши експерт тел. 029045309 , вътр: 309 е-поща: kristina@iag.bg
Антония Стоименова Стажант-одитор тел. , вътр: е-поща: astoimenova@iag.bg
Красимира Ангелова Помощен персонал тел. , вътр: е-поща:
Стоянка Йорданова Помощен персонал тел. , вътр: е-поща:
Снежанка Арангелова Помощен персонал тел. , вътр: е-поща:
Росен Попсавов Зам. изп. директор тел. 0298511509, вътр: 509 е-поща: popsavov@iag.bg