НачалоСтруктураДругиЛЗС Варна

Други

ЛЗС Варна

Контакт със звеното:
Директор: ИНЖ. МАРИЯ КИРИЛОВА
Телефон: 052 51 06 79
Факс: 052 51 06 79
Електронна поща: lzsvarna@iag.bg
Адрес: гр. Варна, ж.к. Възраждане, бл.78, вх.А, ет.1, ап.

Интернет страница: www.lzsvarna.iag.bg