НачалоКонтакти

Изпълнителна агенция по горите | Контакти

Работно време:

От 9:00 до 17:30

София, бул. Хр. Ботев 55


Лице по защита на личните данни: Ваня Владимирова - Кръстева – главен юрисконсулт

Телефон: 02 / 985 11 515

Електронна поща: vkrasteva@iag.bg


Деловодство: 02 / 985 11 512

За информация, свързана с упражняване на лесовъдска практика: 02 / 985 11 530

Изпълнителен директор: 02 / 985 11 503

Електронна поща: iag@iag.bg

Адрес: София, бул."Христо Ботев" №55

Интернет страница: www.iag.bg

ЕИК: BG 121 486 802

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОТ КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ ПРЕЗ 2021 г.