НачалоОбяви за работа - всички

Изпълнителна агенция по горите | Обяви за работа

Дата на валидност: 31.03.2023
Длъжност: МЛАДШИ ЕКСПЕРТ – СТОПАНИСВАНЕ И ЗАЩИТА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ
Звено: РДГ Ловеч
Дата на валидност: 29.03.2023
Длъжност: Младши експерт инвентаризация на горски територии и горско планиране
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 27.03.2023
Длъжност: Старши счетоводител
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 27.03.2023
Длъжност: Старши счетоводител
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 17.03.2023
Длъжност: ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ – ЛОВНО И РИБНО СТОПАНСТВО
Звено: РДГ Ловеч
Дата на валидност: 17.03.2023
Длъжност: Конкурс за длъжността "Главен експерт "Географски информационни системи и база данни" в ДПП "Витоша"
Звено: ДПП Витоша
Дата на валидност: 16.03.2023
Длъжност: Младши експерт инвентаризация на горски територии и горско планиране
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 06.03.2023
Длъжност: Обява за конкурс за длъжността главен счетоводител в Дирекция на Природен парк „Русенски Лом”
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 07.03.2023
Длъжност: Конкурс за Старши експерт "Контрол по опазване на горските територии" в Дирекция "Горско стопанство" при Регионална дирекция по горите Русе.
Звено: РДГ Русе
Дата на валидност: 07.03.2023
Длъжност: Конкурс за Старши експерт "Възобновяване и защита на горите от ерозия, болести и вредители" в Дирекция "Горско стопанство" при Регионална дирекция по горите Русе.
Звено: РДГ Русе
Дата на валидност: 23.02.2023
Длъжност: Главен юрисконсулт
Звено: РДГ Берковица
Дата на валидност: 07.02.2023
Длъжност: Младши експерт „Контрол по опазване на горските територии“
Звено: РДГ Шумен
Дата на валидност: 24.02.2023
Длъжност: Специалист - горски инспектор
Звено: РДГ Варна
Дата на валидност: 06.02.2023
Длъжност: КОНКУРС за длъжността Главен експерт „Опазване на биоразнообразието, мониторинг и обслужване на посетители” в дирекцията на Природен парк „Шуменско плато”
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 20.02.2023
Длъжност: Старши специалист "Горски инспектор"
Звено: РДГ Пазарджик
Дата на валидност: 20.02.2023
Длъжност: Специалист "Горски инспектор"
Звено: РДГ Пазарджик
Дата на валидност: 20.02.2023
Длъжност: Главен специалист "Горски инспектор"
Звено: РДГ Пазарджик
Дата на валидност: 13.02.2023
Длъжност: Специалист горски инспектор
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 20.01.2023
Длъжност: Специалист - горски инспектор
Звено: РДГ Варна
Дата на валидност: 20.01.2023
Длъжност: Главен специалист - горски инспектор
Звено: РДГ Варна
предишна страница 1 | 2 | 332 | 33 следваща страница