НачалоОбяви за работа - всички

Изпълнителна агенция по горите | Обяви за работа

Дата на валидност: 15.09.2017
Длъжност: „Главен специалист - Горски инспектор”
Звено: РДГ Стара Загора
Дата на валидност: 11.09.2017
Длъжност: Старши специалист - Горски инспектор”, Дирекция „Горско стопанство” при Регионална дирекция по горите - Пловдив. – 3 щатни бройки
Звено: РДГ Пловдив
Дата на валидност: 14.08.2017
Длъжност: Младши експерт „ Горска политика, програми, проекти и ползване в горите”
Звено: РДГ Сливен
Дата на валидност: 14.08.2017
Длъжност: Главен експерт "Опазване на горите" и "Лов и риболов"
Звено: РДГ Сливен
Дата на валидност: 24.07.2017
Длъжност: „Старши счетоводител”, в дирекция „Финансово – стопански дейности”
Звено: РДГ Стара Загора
Дата на валидност: 06.07.2017
Длъжност: ОБЯВЯВА КОНКУРС За длъжността „Горски инспектор” – 1 /една/ щатна бройка, отдел със седалище гр. Разлог, дирекция „Специализирана администрация“ в Регионална дирекция по горите Благоевград.
Звено: РДГ Благоевград
Дата на валидност: 21.06.2017
Длъжност: Обява за конкурс за длъжността „Директор” на дирекция „Финансова – стопански дейности“
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 21.06.2017
Длъжност: Обява за конкурс за длъжността „Главен експерт” в дирекция “ Ловно стопанство”
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 12.07.2017
Длъжност: ИАГ обявява конкурс за длъжността „Директор на Лесозащитна станция – гр. София”
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 25.05.2017
Длъжност: ИАГ обявява конкурс за длъжността „Директор на Лесозащитна станция – гр. София”
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 04.05.2017
Длъжност: РДГ София обявява конкурс за длъжността "Главен счетоводител"
Звено: РДГ София
Дата на валидност: 25.04.2017
Длъжност: РДГ София обявява конкурс за длъжността "Финансов контрольор"
Звено: РДГ София
Дата на валидност: 10.04.2017
Длъжност: ИАГ обявява конкурс за длъжността "младши експерт” в дирекция "Ловно стопанство“
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 27.04.2017
Длъжност: ИАГ обявява конкурс за длъжността „Директор на Дирекция на природен парк „Странджа”, гр. Малко Търново
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 27.04.2017
Длъжност: ИАГ обявява конкурс за длъжността „Директор на Дирекция на природен парк „Българка”, гр. Габрово
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 27.04.2017
Длъжност: ИАГ обявява конкурс за длъжността „Директор на Регионална дирекция по горите гр. Сливен”
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 28.03.2017
Длъжност: Старши счетоводител в Дирекция на Природен парк ”Беласица”
Звено: ДПП Беласица
Дата на валидност: 20.03.2017
Длъжност: ИАГ обявява конкурс за длъжността „Главен експерт” в дирекция “Ловно стопанство”
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 16.03.2017
Длъжност: Главен Горски Инспектор
Звено: ДПП Витоша
Дата на валидност: 21.02.2017
Длъжност: Старши експерт "Образователни програми и паркова инфраструктура"
Звено: ДПП Беласица
предишна страница 1 | 2 | 318 | 19 следваща страница