НачалоОбяви за работа - всички

Изпълнителна агенция по горите | Обяви за работа

Дата на валидност: 06.12.2023
Длъжност: Главен експерт „Системен администратор“, Дирекция „Административно - правна и финансово – ресурсна дейност“ в Регионална дирекция по горите – Пловдив – 1 работно място
Звено: РДГ Пловдив
Дата на валидност: 28.12.2023
Длъжност: Главен специалист-горски инспектор, Главен специалист - контрол по опазване на горските територии
Звено: РДГ Велико Търново
Дата на валидност: 01.12.2023
Длъжност: „Горски инспектор”, в дирекция „Горско стопанство“
Звено: РДГ Берковица
Дата на валидност: 01.11.2023
Длъжност: Главен експерт „Залесяване и защита на горските територии, Дирекция „Горско стопанство“ в Регионална дирекция по горите – Пловдив – 1 работно място.
Звено: РДГ Пловдив
Дата на валидност: 27.10.2023
Длъжност: ИАГ обявява конкурс за длъжността “старши експерт” в отдел „Бюджет“, дирекция “Финанси и управление на собствеността” в ИАГ
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 27.10.2023
Длъжност: Главен експерт-контрол по опазване на горските територии
Звено: РДГ София
Дата на валидност: 13.11.2023
Длъжност: РДГ – София, обявява конкурс за длъжността: Главен специалист „Горски инспектор” - 2 щатни бройки
Звено: РДГ София
Дата на валидност: 14.11.2023
Длъжност: Специалист – горски инспектор - 3 щатни бройки
Звено: РДГ Шумен
Дата на валидност: 30.10.2023
Длъжност: Главен специалист-горски инспектор
Звено: РДГ Велико Търново
Дата на валидност: 26.10.2023
Длъжност: Специалист - Горски инспектор, Дирекция „Горско стопанство”, звено „Пловдив“, при Регионална дирекция по горите – Пловдив – 1 работнo място.
Звено: РДГ Пловдив
Дата на валидност: 09.10.2023
Длъжност: Главен експерт „Стопанисване и защита на горските територии“
Звено: РДГ Кърджали
Дата на валидност: 25.09.2023
Длъжност: Конкурс за следните длъжности: „Специалист - горски инспектор“ - 1 щатна бройка; „Старши специалист - горски инспектор“ - 2 щатни бройки; „Главен специалист - горски инспектор“ - 1 щатна бройка към Специализирана администрация, Дирекция „Горско стопанство
Звено: РДГ Сливен
Дата на валидност: 28.08.2023
Длъжност: ДПП „Странджа“ обявява конкурс за длъжност "Специалист-горски инспектор" - 1 щатна бройка
Звено: ДПП Странджа
Дата на валидност: 21.08.2023
Длъжност: Главен горски инспектор
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 15.08.2023
Длъжност: Главен експерт – промени в горските територии
Звено: РДГ Велико Търново
Дата на валидност: 15.08.2023
Длъжност: Главен експерт-контрол по опазване на горските територии
Звено: РДГ Велико Търново
Дата на валидност: 15.08.2023
Длъжност: Главен експерт – залесяване и защита на горските територии
Звено: РДГ Велико Търново
Дата на валидност: 10.08.2023
Длъжност: Младши експерт „Мониторинг, екологично-информационни системи, ръководител Информационно-посетителски център и образователни системи”
Звено: ДПП Сините камъни
Дата на валидност: 13.07.2023
Длъжност: Главен горски инспектор
Звено: РДГ Шумен
Дата на валидност: 19.06.2023
Длъжност: Старши горски инспектор
Звено: РДГ Кюстендил
предишна страница 1 | 2 | 333 | 34 следваща страница