Начало

Новини


15.02.2018 Обсъждане на публикуваната в Портала за обществени консултации Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2012 г. за контрола и опазването на горските територии.

08.02.2018 Провеждане на публични консултации относно промяна на продуктовия обхват на Регламент (ЕС) №995/2010 (Регламента за дървесината / EUTR).

21.12.2017 Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2012 г. за опазване на горските територии е публикуван на портала за обществени консултации към Министерски съвет за обществена консултация.

31.05.2017 От 00.00 часа на 01.06.2017 г. се спира транспортирането на дървесина, придружена с хартиени превозни билети, издадени по чл. 211, ал. 4 от ЗГ

27.09.2016 Писмо до РДГ относно изискването на ЗГ за наличие на устройства за позициониране и проследяване на движението (GPS) при транспортиране на дървесина и недървесни горски продукти>

26.08.2016 Уважаеми дами и господа, в бр. 66 на Държавен вестник от 23.08.2016 г. са публикувани измененията и допълненията в Наредба №1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии, в сила от 27.08.2016 г.

11.05.2016 Информация по Заповед №576/22.04.2016г. на Изпълнителния директор на ИАГ

22.04.2016 Заповед №576/22.04.2016 г. на изпълнителния директор на ИАГ относно добива и транспортирането на дървесина и недървесни горски продукти


Работно време:

От 9:00 до 17:30
София, бул. Хр. Ботев 55
електронна поща: iag@iag.bg

Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0800 20 800

или подайте сигнал онлайн
Горскостопански планове
Платформа за сътрудничество
Регламент 995