НачалоСтруктураДругиГСС Пловдив

Други

ГСС Пловдив

Контакт със звеното:
Директор: инженер Йорданка Ангъчева
Телефон: 032 62 84 67
Факс: 032 63 31 83
Електронна поща: GSSPlovdiv@nug.bg
Адрес: гр. Пловдив, ул Славянска №82

Интернет страница: www.gssplovdiv.iag.bg