НачалоНовини 2019/05Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

31.05.2019 - Инж. Мирослав Маринов: С конструктивен диалог и активното участие на всички заинтересовани страни ще бъдат решавани проблемите в горския сектор

Днес на работна среща с дърводобивни и преработвателни фирми в Югозападно държавно предприятие - Благоевград бяха дискутирани проблеми, свързани с добива и преработката на дървесина, с цените, пазарите, контрола, както и с необходимостта от промяна на действащата нормативна уредба, регламентираща условията и реда за възлагане на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. В нея участваха директорът на Югозападно държавно предприятие инж. Дамян Дамянов, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите инж. Мирослав Маринов и директорът на дирекция инж. Ценко Ценов, експерти и директори на поделения в обхвата на предприятието.

„Целта ни е да създадем нормални условия за работа в горите и затова с участието на всички заинтересовани страни ще търсим промяна в наредбата, която да даде възможност за баланс на интересите и по-голяма и дългосрочна устойчивост на условията за ползване на дървесина. Ще продължим да работим за осъществяване на ефективен експертен контрол, който очаква от нас обществото. Ще бъдат унифицирани критериите при неговото осъществяване от структурите на Изпълнителна агенция по горите и за важните въпроси и проблеми ще търсим и поддържаме постоянен диалог с Вас и с Вашите браншови организации.“   Това каза пред участниците в работната среща днес изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите инж. Мирослав Маринов.

 

 

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност