НачалоНовини 2019/11Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

07.11.2019 - Експерти дискутираха въпроси, свързани дейности по промени в горските територии на семинар в Пловдив

Служители на Изпълнителна агенция по горите, регионалните дирекции по горите, държавните предприятия, Агенция по геодезия, картография и кадастър и Министерство на енергетиката споделиха опит и добри практики, свързани с дейностите по промени в горските територии на двудневен семинар, проведен на 6 и 7 ноември 2019 г. в Пловдив. 

В работна дискусия бяха разгледани оперативни въпроси и проблеми, засягащи отразяването на данни и официални документи в кадастралните карти и регистри от службите по геодезия, картография и кадастър. Експертите разгледаха въпроси и проблеми, свързани с работата по дейностите, които се извършват в горски територии въз основа на издадени разрешения за търсене и проучване и на концесии за добив на подземни богатства.  

Като важен проблем, засягащ съвместната работа, специалистите определиха съвместяването на специализираната горскостопанска карта с кадастралната карта и оптимизиране на възможностите за използването на информация. Бяха дискутирани задълженията и отговорностите на двете страни в отразяване в кадастъра на зони на ограничения върху поземлени имоти в горски територии.

Участие в семинара взеха повече от 40 експерти от Изпълнителна агенция по горите, регионалните дирекции по горите и горските предприятия.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност