НачалоНовини 2021/06Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

03.06.2021 - Студенти от Лесотехническия университет се запознаха с дейността на Лесозащитна станция гр. Пловдив, с основните вредители и борбата с тях за защита на дървесната растителност

Студенти от специалност „Ландшафтна архитектура“ към Лесотехническия университет, под ръководството на проф. Анелия Пенчева, посетиха Лесозащитна станция гр. Пловдив. 

Инж. Пенчо Дерменджиев, директор и инж. Румен Начев, зам.-директор на станцията запознаха бъдещите ландшафтни специалисти с основните дейности на Лесозащитна станция - Пловдив, свързани със защитата на горите. Представени бяха и най-важните лесозащитни проблеми, причинени от различни абиотични и биотични фактори през последните няколко години. Специално внимание беше обърнато на биологичните методи за борба с вредителите, които са приоритетни при защитата на дървесната растителност както в горите, така и в парковете и градините в населените места. 

Студентите имаха възможност да наблюдават някои видове насекомни вредители в момент на нанасяне на повреди по дървета в дендрариума, създаден в двора на ЛЗС Пловдив и РДГ Пловдив. Те бяха запознати с характерните биологични особености на видовете и възможните методи за контрол на тяхната численост. 

Бъдещите специалисти бяха посрещнати и в сградата на станцията, където разгледаха експонатната сбирка с най-важните вредители и болести по горско-дървесната растителност в региона. Голям интерес предизвикаха лабораторните дейности, които се извършват в станцията. 

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност