НачалоНовини 2021/06Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

07.06.2021 - По проект „Горите и земите на орела" създават нови пояси в Добруджа

Проект „Горите и земите на орела" се реализира на територията на Североизточно държавно предприятие. Експерти от Изпълнителната агенция по горите, Българското дружество за защита на птиците, Министерството на околната среда и водите и Североизточното предприятие посетиха няколко обекта, на които е извършено залесяване с местни видове.

В стопанствата в Генерал Тошево, Балчик и Добрич са създадени нови лесозащитни пояси по проекта, както и са направени трансформации на иглолистна гора в широколистна.

Новите пояси ще създадат отлични местообитания за птиците от вида, което и е целта на „Горите и земите на орела". Проектът „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България", който е към програма LIFE на ЕС, има за цел да опази този рядък вид и да съхрани биологичното разнообразие на горите в България. Страни в проекта са ИАГ, БДЗП, СИДП и ЮИДП. Периодът за изпълнение е 5 години, а различните дейности ще бъдат реализирани на територията на 20 защитени зони по НАТУРА 2000, разположени в Югоизточна и Североизточна България.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност