НачалоНовини 2021/09Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

27.09.2021 - Започва последният етап на авиоборбата с основния насекомен вредител на територията на Лесозащитна станция - Пловдив - борова процесионка.

Общо 5 800 дка ще бъдат третирани с препарат на основата на Bacillus thuringiensis в Държавно горско стопанство - Казанлък (1200 дка), Държавно горско стопанство - Стара Загора (300 дка) и Държавно ловно стопанство - Мазалат (4300 дка).

Авиоборбата ще се проведе с хеликоптер К26. Въздушното пръскане се прилага по направена прогноза за 2021 г., след приемане от Национална комисия по лесозащита и издадено предписание от Лесозащитна станция по горите - Пловдив.

Експертите по лесозащита извършиха контролно лесопатологично обследване на терен в по продължителн период с цел определянето на най-подходящото време за третиране взависимост от възрастта на вредителя, климатичните особености на района и надморската височина, което потвърждава направената прогноза.

Целта на авиоборбата е да не се допусне масово обезлистване на боровете и разширяване на ареала на вредителя на изток.

Предприети са всички действия за своевременно информиране на всички регистрирани пчелари за периода, в които ще се извърши въздушното пръскане. За предстоящите лесозащитни дейности са уведомени всички заинтересовани лица чрез електронната платформа, съгласно нормативната уредба, свързана с провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност