НачалоНовини 2016/03Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

11.03.2016 - През последните шест месеца е направено много от ИАГ и МЗХ за решаване на важни проблеми в горите

„Повечето ни предложения отправени към  ИАГ и МЗХ се осъществиха. Много от идеите ни по отношение на прозрачността и условията за контрол от страна на гражданите при бъдещото стопанисване на горите са реализирани“. Това подчертаха представителите на „Зелени закони“ и на „За да остане природа в България“ по време на инициираната от тях  дискусия: "Промените в Закона за горите – 6 месеца по-късно".

По време на дискусията многократно бе изразено становището от всички участници от зелените организации, че през последните шест месеца е направено много от ИАГ и МЗХ за решаване на важни проблеми в горите, като има още какво да бъде направено и е важно то да се прави заедно с институциите, защото промените в горите изискват общи усилия.

„Всичко, което сме проверили е именно благодарение на уникалната електронна система, въведена от ИАГ в последната година, която показва в реално време кога и къде има разрешителни за сеч и къде се намират реалните партиди дървесина”, заяви Александър Дунчев. Той подчерта, че благодарение на реализираната от държавните органи идея за изключителна публичност и специално на нововъведената електронна система, от WWF успяват да правят своите проверки и да откриват нови и нови предизвикателства, на които да се търсят заедно решения.

„Оптимист съм за горската система“, каза заместник-министър доц. д-р Георги Костов. „Със задоволство мога да кажа, че системата за контрол в горските територии на България е най-иновативната в цялата страна“, подчерта той. Тази икономическа дейност,  от която годишният оборот е около 500-520 млн. лева, е обхваната с контролни марки, с електронни билети, с GPS и камери. Други системи, като например тази с акцизните стоки, все още не са под наблюдение, посочи за сравнение той.  Заместник-министърът посочи, че вече е споделен добрият опит иновативната система за контрол в горите е представена пред Агенция "Митници". 

„Изпълнителна агенция по горите подписа споразумения за взаимодействие с няколко други ведомства, между които Министерство на вътрешните работи, Национална агенция за приходите, Агенция "Митници", "Главна инспекция по труда", Държавна агенция по метрология и технически надзор", Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", каза инж. Тони Кръстев, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по горите  (ИАГ) на  проведената дискусия вчера.  „Това ще повиши ефективността от контрола при провеждането на съвместни проверки за пресичане и предотвратяване на нерегламентирани превози на дървен материал от горските територии на страната. Регионалните горски дирекции ще трябва в рамките на всеки месец да извършва по минимум една проверка с някоя от тези институции. От началото на тази година се въведе видео наблюдения в обектите за преработка на дървесина и GPS проследяване на превозните средства, транспортиращи дървесина.  Идеята е от 1 юли хартиените превозни билети за всички гори да отпаднат и да останат само електронните“, каза още той.

„Електронните превозни билети се издават на място и добитите количества веднага са видни в електронната система на ИАГ“, посочи Ивайло Иванов, директор на дирекция "Информационно обслужване и връзки с обществеността" в ИАГ. Там всеки може да види и всички превозни билети, кой ги е издал, за кое място и на кого, както и за какви количества. За подобряване на системата за подаване на сигнали от граждани за нарушения се разработва и специален софтуер.

„Обмислят се законодателни промени за повишаване на събираемостта на наложените глоби за нарушения в горите, посочи инж. Димитър Баталов, директор на дирекция „Опазване на горите“ в ИАГ.  От началото на годината до 6 март са извършени 4 450 проверки на обекти , в които постъпва, преработва се или от които се експедира дървесина, като целта на проверките е да установят дали и как се спазват разпоредбите на Закона за горите, влезли в сила от 01.01.2016 г. В резултат са съставени 444 констативни протокола и 177 акта, предимно за липса на инсталирана система за постоянно видеонаблюдение на обектите. От 1 януари до 6 март 2016 г. са осъществени и близо 10 хил. проверки за наличие на GPS на товарните превозни средства, транспортиращи дървесина, като са съставени над 130 констативни протокола и 199 акта.  

От миналата година започна да функционира телефон за спешни повиквания „Център 112“  за сигнали, свързани с незаконна сеч и корупция в горите към Регионална дирекция по горите – София. От откриването му през м. юни 2015 г. до края на година са приети 5173 сигнала за незаконна сеч, транспортиране и съхранение на дървесина, лов и риболов, възникнали горски пожари и други. От началото на 2016 г. до 29.02.2016 г. са постъпили 1399 сигнала. За месеците януари и февруари подадените сигнали за незаконна сеч са близо 800,  за запалвания, пожари в или в близост до горски територии са 102 броя, а останалите са за други нарушения. „Времето от подаването на сигнала до реакцията от отговорните инспектори и горски стражари е в рамките до час и половина“, отчете инж. Димитър Баталов.

„Същевременно има проблем с технологичното ниво, на което се извършва дърводобивът“, каза заместник-министър доц. д-р Костов. Ако техниката е подходяща, почвите в горите няма да се увреждат от минаващата по тях тежка техника и това ще е по-щадящо за гората. В момента в горите се работи с много стара техника, която не опазва почвата. Трудът на много места е ръчен, затова често се съсипват качествени стъбла. Те могат да бъдат суровина за индустрията, вместо да се режат на място, за да могат хората да ги транспортират на ръка, защото няма достатъчно кранове и качествени лебедки, посочи още доц. Костов. За решаване на проблема сме предвидили в тазгодишната дейност на държавните горски предприятия възможност за инвестиции и стимулиране на частната инициатива за придобиване на нова техника. Това ще доведе и до по-добро задоволяване на търсенето на качествена дървесина. Една възможност е по-широка подкрепа чрез инструментите на Програмата за развитие на селските райони за закупуване на техника от частни горски предприемачи, по подобие на частните земеделци. 

Заместник-министърът благодари на всички, които подават сигнали за нарушения, включително и на телефон 112, защото те подпомагат дейността по опазване на горите. Гората е най-голямото ни национално богатство, достъпно за всички, и затова трябва до го пазим, защото съхранява водата, чистия въздух и живота, коментира още той. 

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност