НачалоНовини 2016/03Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

31.03.2016 - Проект „Горите на орела“ организира работна среща с горски инспектори от Регионалните дирекции по горите

На 29.03.2016 г. Изпълнителна агенция по горите и Българско дружество за защита на птиците организираха среща с горски инспектори от Регионалните дирекции по горите. Основна цел на мероприятието, провело се в Лесотехническия университет, бе да се запознаят служителите на целевите РДГ с Проект „Горите на орела“ по програма LIFE+ на Европейския съюз и по-конкретно с изпълнението на Дейност С6 „Предотвратяване на директното преследване на Малкия креслив орел“.
По време на срещата инж. Николай Василев – гл. експерт, Дирекция ПМД, ИАГ запозна накратко присъстващите с проекта, като представи информация за неговите цели, дейности и очаквани резултати. Г-н Димитър Плачийски от БДЗП изнесе презентация на тема „Опазване и картиране на горско гнездящи грабливи птици“, чрез която горските инспектори бяха запознати с най-често срещаните грабливи птици в горите и с някои иновативни начини за тяхното опазване вкл. чрез електронното приложение за събиране на теренна орнитологична информация SmartBirdsPro. По време на проведената дискусия бяха обсъдени някои въпроси, представляващи интерес за участниците, като бе обърнато внимание на необходимостта от допълнителни усилия по отношение на предотвратяване на действия и престъпления срещу дивата природа.
В рамките на бюджета на проекта, на 24-та горски инспектори от целевите Регионални дирекции по горите бяха осигурени и предоставени бинокли, теренни обувки, раници, дъждобрани и др. материали.
Повече информация за проекта може да бъде намерена на www.eagleforests.org

 
Документи
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност