НачалоСтруктураИАГДирекцияДирекция

Изпълнителна агенция по горите | отдел Промяна на предназначението и промени в собствеността

В отдела работят 8 служители:
Георги Котарев Началник отдел тел. 98511501, вътр: 501 е-поща: kotarev@iag.bg
Нели Панчева Главен експерт тел. , вътр: е-поща: pancheva@iag.bg
Миглена Иванова Главен специалист тел. 98511411, вътр: 411 е-поща: miglena@iag.bg
Ваня Иванова Старши експерт тел. 98511501 , вътр: 501 е-поща: vivanova@iag.bg
Росица Първанова Младши експерт тел. 98511506, вътр: 506 е-поща: parvanova@iag.bg
Десислава Костова Младши експерт тел. 98511527, вътр: 527 е-поща: desi@iag.bg
Николина Неделкова Младши експерт тел. 98511501, вътр: 501 е-поща: nina@iag.bg
Христина Стоянова Младши експерт тел. 9045322, вътр: е-поща: hristina@iag.bg