НачалоСтруктураИАГДирекция

Изпълнителна агенция по горите | дирекция Промени в горските територии

В дирекцията работят 12 служители:
Георги Котарев Началник отдел тел. 0298511501, вътр: 501 е-поща: kotarev@iag.bg
Джемиле Молаахмед Началник отдел тел. 0298511528, вътр: 528 е-поща: djemile_m@iag.bg
Антония Лозанова Главен експерт тел. 0298511528, вътр: 528 е-поща: alozanova@iag.bg
Ваня Иванова Главен експерт тел. 0298511501 , вътр: 501 е-поща: vivanova@iag.bg
Радосвет Загорски Главен експерт тел. 0298511527, вътр: 527 е-поща: zagorski@iag.bg
Нели Панчева Главен експерт тел. 0298511501, вътр: 501 е-поща: pancheva@iag.bg
Петя Атанасова Главен експерт тел. 0298511528, вътр: 528 е-поща: patanasova@iag.bg
Драгомир Цицелков Старши експерт тел. 0298511527, вътр: 527 е-поща: drago@iag.bg
Десислава Костова Младши експерт тел. 0298511527, вътр: 527 е-поща: desi@iag.bg
Николина Неделкова Младши експерт тел. 0298511501, вътр: 501 е-поща: nina@iag.bg
Христина Стоянова Младши експерт тел. 0298511501, вътр: 501 е-поща: hristina@iag.bg
Мария Ценкина Младши експерт тел. 0298511411, вътр: 511 е-поща: cenkina@iag.bg