НачалоСтруктураИАГДирекция

Изпълнителна агенция по горите | дирекция Контрол по опазването на горските територии

В дирекцията работят 10 служители:
Владимир Константинов Главен експерт тел. 029045362, вътр: е-поща: vl_konstantinov@iag.bg
Спас Тумбев Главен експерт тел. 029045351, вътр: е-поща: tumbev@iag.bg
Радка Славчева-Трайкова Главен експерт тел. , вътр: е-поща: r.slavcheva@iag.bg
Любен Юсев Главен експерт тел. 0298511526 , вътр: 526 е-поща: yusev@iag.bg
Юрий Флоров Главен експерт тел. 0298511553, вътр: 553 е-поща: florov@iag.bg
Димитър Керемедчиев Главен специалист тел. , вътр: е-поща:
Стилиян Стоянов Главен специалист тел. , вътр: е-поща:
Ивайло Найденов Главен специалист тел. , вътр: е-поща:
Мурад Шикиров Старши експерт тел. 029045357 , вътр: е-поща: murad@iag.bg
Росица Първанова Младши експерт тел. 029045357, вътр: е-поща: parvanova@iag.bg