НачалоСтруктураИАГДирекция

Изпълнителна агенция по горите | дирекция Контрол по опазването на горските територии

В дирекцията работят 14 служители:
Владимир Константинов Главен експерт тел. 029045362, вътр: е-поща: vl_konstantinov@iag.bg
Радка Славчева-Трайкова Главен експерт тел. , вътр: е-поща: r.slavcheva@iag.bg
Любен Юсев Главен експерт тел. 0298511526 , вътр: 526 е-поща: yusev@iag.bg
Юрий Флоров Главен експерт тел. 0298511553, вътр: 553 е-поща: florov@iag.bg
Димитър Керемедчиев Главен специалист тел. , вътр: е-поща:
Стилиян Стоянов Горски инспектор тел. , вътр: е-поща:
Ивайло Найденов Горски инспектор тел. , вътр: е-поща:
Марин Маринов Главен специалист тел. , вътр: е-поща:
Бахни Бахнев Главен специалист тел. , вътр: е-поща:
Петър Сотиров Главен специалист тел. , вътр: е-поща:
Спас Тумбев Старши експерт тел. 029045351, вътр: е-поща: tumbev@iag.bg
Мурад Шикиров Старши експерт тел. , вътр: е-поща:
Красимир Димов Старши експерт тел. , вътр: е-поща:
Росица Първанова Младши експерт тел. 029045308, вътр: е-поща: parvanova@iag.bg