НачалоСтруктураИАГДирекция

Изпълнителна агенция по горите | дирекция Наука и международни дейности

В дирекцията работят 9 служители:
Албена Бобева Главен експерт тел. 029045356, вътр: е-поща: albena_bobeva@iag.bg
Николай Василев Главен експерт тел. 029045361, вътр: е-поща: n_vasilev@iag.bg
Любчо Тричков Главен експерт тел. 029045358, вътр: е-поща: lptrichkov@iag.bg
Николета Динева Главен експерт тел. 029045361 , вътр: е-поща: dineva@iag.bg
Деница Пандева Главен експерт тел. 029045360, вътр: е-поща: denica@iag.bg
Радка Върбанова Главен експерт тел. 029045358, вътр: е-поща: varbanova@iag.bg
Цветанка Колева Главен специалист тел. , вътр: е-поща:
Петя Славчевска Старши експерт тел. 029045355 , вътр: е-поща: slavchevska@iag.bg
Даряна Манова Старши експерт тел. 029045355 , вътр: 355 е-поща: dmanova@iag.bg