НачалоСтруктураИАГДирекция

Изпълнителна агенция по горите | дирекция Инвентаризация и планиране

В дирекцията работят 5 служители:
Мариела Миронова Главен експерт тел. 0298511515, вътр: 515 е-поща: mironova@iag.bg
Георги Тинчев Главен експерт тел. 0298511529, вътр: 529 е-поща: tinchev@iag.bg
Антоанета Танева Главен експерт тел. 0298511529, вътр: 529 е-поща: taneva_a@iag.bg
Мартин Тодоров Главен експерт тел. 0298511556, вътр: 556 е-поща: mtodorov@iag.bg
Румен Янкулов Главен експерт тел. 029045359 , вътр: е-поща: r.yankulov@iag.bg