НачалоСтруктураИАГДирекцияДирекция

Изпълнителна агенция по горите | отдел Учредяване на вещни права

В отдела работят 7 служители:
Антония Лозанова Началник отдел тел. 0298511528, вътр: 528 е-поща: alozanova@iag.bg
Драгомир Цицелков Главен експерт тел. 0298511527, вътр: 527 е-поща: drago@iag.bg
Радосвет Загорски Главен експерт тел. 0298511527, вътр: 527 е-поща: zagorski@iag.bg
Петя Атанасова Главен експерт тел. 0298511528, вътр: 528 е-поща: patanasova@iag.bg
Ерджан Мурад Старши експерт тел. 0298511517 , вътр: 517 е-поща: e.murad@iag.bg
Щилиана Катрапелова Младши експерт тел. 0298511528, вътр: 528 е-поща: shtiliana@iag.bg
Милка Карапанджиева Старши специалист тел. 0298511512 , вътр: 512 е-поща: