НачалоСтруктураИАГДирекцияДирекция

Изпълнителна агенция по горите | отдел Инвентаризация и горскостопанско планиране

В отдела работят 7 служители:
Илия Ангелов Началник отдел тел. 98511529, вътр: 529 е-поща: uli@iag.bg
Мариела Миронова Главен експерт тел. 98511515, вътр: 515 е-поща: mironova@iag.bg
Мария Чамбова Главен експерт тел. 2 98511528, вътр: 528 е-поща: chambova@iag.bg
Георги Тинчев Главен експерт тел. 98511552, вътр: 552 е-поща: tinchev@iag.bg
Любен Желев Главен експерт тел. 98511529, вътр: 529 е-поща: liubo@iag.bg
Антоанета Танева Главен експерт тел. 98511528, вътр: 528 е-поща: taneva_a@iag.bg
Мартин Тодоров Главен експерт тел. 98511529, вътр: 529 е-поща: mtodorov@iag.bg