НачалоСтруктураИАГДирекцияДирекция

Изпълнителна агенция по горите | отдел Бюджет и управление на собствеността

В отдела работят 8 служители:
Катерина Кутина Началник отдел тел. 98511560, вътр: 560 е-поща: katerina@iag.bg
Анелия Гаврилова Главен експерт тел. 9045311, вътр: е-поща: gavrilova@iag.bg
Стоян Кънев Главен експерт тел. 9045310, вътр: е-поща: kanev@iag.bg
Божана Георгиева Главен експерт тел. 98511554, вътр: 554 е-поща: bojana@iag.bg
Ваня Христова Главен експерт тел. 98511553, вътр: 553 е-поща: vaniah@iag.bg
Любомира Илиева Главен експерт тел. 98511554 , вътр: 554 е-поща: lubomira@iag.bg
Румяна Брусарска Главен специалист тел. 9817531 , вътр: 554 е-поща: rumi@iag.bg
Татяна Михайлова Главен специалист тел. 98511392 , вътр: 392 е-поща: tatiana@iag.bg