НачалоСтруктураИАГДирекция

Изпълнителна агенция по горите | дирекция Звено "Вътрешен одит"

В дирекцията работят 2 служители:
Вася Михайлова Главен вътрешен одитор тел. , вътр: е-поща: vasia@iag.bg
Антония Стоименова Стажант-одитор тел. , вътр: е-поща: astoimenova@iag.bg