НачалоСтруктураИАГДирекция

Изпълнителна агенция по горите | дирекция Звено "Вътрешен одит"

В дирекцията работят 3 служители:
Тони Илиева Главен вътрешен одитор тел. , вътр: е-поща: toni@iag.bg
Вася Михайлова Главен вътрешен одитор тел. , вътр: е-поща: vasia@iag.bg
Антония Стоименова Стажант-одитор тел. , вътр: е-поща: astoimenova@iag.bg