НачалоСтруктураИАГДирекцияДирекция

Изпълнителна агенция по горите | отдел Правнo-административни дейности

В отдела работят 8 служители:
Анастасия Воденичарова Главен юрисконсулт тел. 0298511517, вътр: 517 е-поща: annasstassia@iag.bg
Ерджан Мурад Главен юрисконсулт тел. 0298511517 , вътр: 517 е-поща: e.murad@iag.bg
Надежда Витева Главен юрисконсулт тел. 0298511517, вътр: 517 е-поща: viteva@iag.bg
Лили Заркова Главен специалист тел. 0298511512, вътр: 512 е-поща:
Маргарита Игнатова Главен специалист тел. 0298511512, вътр: 512 е-поща: ignatova@nug.bg
Елена Топалова Главен специалист тел. 98511512, вътр: 512 е-поща:
Яница Анастасова Главен специалист тел. 0298511512, вътр: 512 е-поща: ianica@iag.bg
Михаела Тодорова Старши юрисконсулт тел. , вътр: е-поща: mikaela@iag.bg