НачалоДейностиПредишни ръководители

Изпълнителна агенция по горите | Предишни ръководители

 

ГОРСКОТО ВЕДОМСТВО ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

 

ИМЕ, ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ ПЕРИОД
Георги Попов министър на горите 1950 - 1952
Акад. Мако Даков председател на Управление по горите 1952 - 1971 
Янко Марков министър на горите и горската промишленост   1971 - март 1986
инж. Иван Груев председател на Асоциация „Горско стопанство и горска промишленост”  октомври 1986 – 1 април 1990
инж. Любен Ванчев председател на Комитет по горите и горската промишленост  1 април 1990 – 21 януари 1991
Проф. Иван Раев председател на Комитет по горите  21 януари 1991 – 8 октомври 1992
Николай Матаков председател на Комитет по горите  8 октомври 1992 – 14 юли 1993
инж. Христо Тодоров председател на Комитет по горите  14 юли 1993 – 27 януари 1995
Д-р инж. Георги Стенин и.д. председател на Комитет по горите  27 януари 1995 – 30 март 1995
инж. Валентин Карамфилов председател на Комитет по горите  30 март 1995 – 18 февруари 1997
инж. Константин Икономов председател на Комитет по горите  18 февруари 1997 – 2 юни 1997
инж. Константин Икономов зам.-министър на земеделието, горите и аграрната реформа и началник на Национално управление по горите  2 юни 1997 – 2 декември 1997
инж. Добромир Добрев началник на Национално управление по горите  2 декември 1997 – 3 ноември 1998
инж. Милко Станчев зам.-министър на земеделието и горите и началник на Национално управление по горите  3 ноември 1998 – 15 септември 2000
инж. Милко Станчев зам.-министър на земеделието и горите  15 септември 2000 – 25 юли 2001
инж. Тони Кръстев началник на Национално управление по горите  15 септември 2000 – 10 септември 2001
Д-р инж. Меглена Плугчиева зам.-министър на земеделието и горите  3 септември 2001 – 8 ноември 2004
инж. Илия Симеонов началник на Национално управление по горите  10 септември 2001 – 25 септември 2007
Доц. д-р Стефан Юруков зам.-министър на земеделието и горите  2 септември 2005 – 19 юли 2007
Доц. д-р Стефан Юруков зам.-министър на земеделието и продоволствието  19 юли 2007 – 25 септември 2007
Доц. д-р Стефан Юруков председател на Държавна агенция по горите  25 септември 2007 - 30 юли 2009
Доц. Георги Костов председател на Държавна агенция по горите 30 юли 2009 - 21 октомври 2009
инж. Бисер Дачев изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите 23 октомври 2009 - 7 януари 2013
инж. Красимир Каменов И.Д. изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите 8 януари 2013 - 14 август 2013