НачалоНовини 2023/10Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

15.10.2023 - Работната група(хъб) по биоикономика търси решения за развитието на кръговата биоикономика на национален семинар в Юндола по проект СЕЕ2АСТ, финансиран по програма "Хоризонт Европа" на ЕС

Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) като бенефициент по проект CEE2ACT „Подпомагане на страните от Централна и Източна Европа при разработване на стратегии и планове за действие за биоикономика”, организира и проведе на 12 и 13 октомври 2023 г. в учебната база Учебно-опитно горско стопанство „Г. Аврамов“ – Юндола на Лесотехнически университет първи семинар от серия семинари по проекта и второ заседание на Работната група/хъб по биоикономика, създаденa със заповеди на министъра на земеделието и храните. Семинарът е на тема „Изграждане на доверие и разбирателство между заинтересованите страни за развитието на стратегии за биоикономика“ - Национално стартиране на национални хъбове за биоикономика и е в изпълнение на работен пакет 3 „Ангажиране на заинтересованите страни“ по проекта. 
Участниците в събитието - екипът по управление и изпълнение на проект CEE2ACT от ИАГ и над 20 представители от български заинтересовани страни от държавната администрация, научните среди, браншовите организации и бизнеса, организирани в тази Работна група/национален хъб по биоикономика, обединиха усилия за изготвянето на визия с идентифицирани приоритети/стратегически цели за разработване на Национална стратегия за развитие на биоикономиката в България и план за действие. 
В работата на семинара по биоикономика се включиха инж. Мирослав Маринов - заместник-министър на земеделието и храните и председател на работната група по биоикономика, инж. Стоян Тошев - изпълнителен директор на ИАГ и зам.-председател на работната група по биоикономика и инж. Валентин Чамбов - директор на Югозападно държавно предприятие – Благоевград и член на РГ/хъб по биоикономика, изразявайки пълна подкрепа за разработването на национална стратегия за биоикономика. Освен това в изказванията си Председателят и Зам.-председателят на работната група подчертаха, че нейна основна задача е изготвяне на визия и пътна карта за разработване на Национална стратегия за развитие на биоикономиката в България с идентифицирани приоритети и стратегически цели и съответен план за действие. Те наблегнаха и на факта, че чрез развитието на биоикономиката, страната ни ще има възможността да подпомогне за укрепване на връзката между икономиката, обществото и околната среда. С изготвянето и стартиране изпълнението на националния стратегически документ за развитие на биоикономиката в страната ще се постигнат:

- по-ефективно използване на биоресурсите;
- създаване на по-висока добавена стойност;
- нови работни места;
- повишаване на знанията и капацитета на заетите и ръководещите отделните сектори;
- икономическа, социална и екологична устойчивост при управлението на съответните сектори.

Инж. Маринов подчерта, че в работната група по биоикономика сме се постарали да включим представители на целия спектър заинтересовани страни, както от администрацията - различни министерства и агенции, така и представители на научни и браншови организации, на бизнеса и др., за да обхванем цялото многообразие на секторите с принос за развитието на биоикономиката.
По време на първия полуден на семинара експертите от ИАГ в лицето на д-р инж. Любчо Тричков, д-р инж. Нестор Домусчиев и г-жа Даряна Манова представиха презентации на теми: „Развитие на биоикономиката в България, съществуващи секторни и регионални политики в областта на биоикономиката“, „Работни пакети, цели, задачи и напредък по проект „Подпомагане на страните от Централна и Източна Европа при разработване на стратегии и планове за действие за биоикономика - CEE2ACT““ и „Биоикономиката в страните партньори по проект CEE2ACT – видеоклипове за опита на партньорите от Австрия, Германия и Финландия в тази област”. 
По време на дискусиите на първия полуден, д-р инж. Тричков представи проект на визия, стратегически цели и състав на тематичните работни подгрупи, разпределени за работа по съответните цели, които да прецизират текста и съдържанието им. През втория полуден определените тематични работни подгрупи работиха по визията и по съответните стратегически цели, след което излъчен от тях представител докладва пред общата работна група за извършеното от тях.
По време на семинара, активно участие в дейността му взеха и останалите членове от екипа за управление и изпълнение на проекта - Николета Динева и инж. Катерина Кутина, като в допълнение бяха проведени и заснети интервюта с четирима представители от заинтересованите страни, участници в събитието в Юндола - проф. д-р инж. Ангел Ангелов (УХТ), инж. Николай Василев (МЗХ), инж. Петър Дишков (БКДМП и фирма „Кроношпан България“) и г-н Мартин Стоянов (Българска стопанска камара) във връзка с тяхното участие в РГ/хъб по биоикономика. Модераторът на семинара, д-р инж. Л. Тричков, в края на втория полуден обобщи извършеното и предстоящите задачи на тематичните работни подгрупи.
 Повече информация за проекта може да бъде намерена на следните интернет страници:  http://www.iag.bg/bioeconomy/lang/1/year/2023/month/10/page/1/archive, https://www.cee2act.eu/, https://twitter.com/CEE2ACT.

 

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност