НачалоНовини 2024/03Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

01.03.2024 - Експерти на ИАГ взеха участие в работна среща на Полския хъб за биоикономика и в четвърта работна среща на консорциума, изпълняващ проект CEE2ACT, на 27 и 28 февруари във Варшава, Полша

Експертите от ИАГ д-р инж. Нестор Домусчиев – CEE2ACT експерт „Трансфер на знания и изграждане на капацитет“ и инж. Катерина Кутина – CEE2ACT експерт „Биоикономика“ взеха участие в работни срещи с представители на всички проектни партньори по проекта за биоикономика CEE2ACT в периода 27.02.–28.02.2024 г. в гр. Варшава, Република Полша.

Организирано от партньора по проекта - Института по почвознание и растениевъдство в гр. Варшава, събитието на 27 февруари на Полския хъб за биоикономика събра ключови заинтересовани страни от развитието на биоикономиката, като представители на полското Министерство на науката и висшето образование, клъстери, земеделски организации, изследователи, стартиращи фирми, EPRD Ltd., фондация PRO CIVIS, EIT Climate-KIC, Научно-технологичен парк и партньорите по проект CEE2ACT. Работната среща на полския национален CEE2ACT хъб за биоикономика се проведе в сградата на Полската академия на науките, гр. Варшава. Тя беше открита от г-н Пьотр Юрга – отговорник на създадения през октомври 2023 г. хъб по проект CEE2ACT. Той подчерта значението на хъба и целта му да обедини заинтересовани страни от различни сектори на биоикономиката, с първоначален фокус върху селскостопанската биомаса. Като си сътрудничат, тези представители работят за разработване на цялостна стратегия за биоикономика, създаване на бизнес модели и колективен напредък на дейности, свързани с биоикономиката. За историята на развитието на биоикономиката в Полша разказа доктора по биоикономика г-н Анджей Гжиб – член на полския парламент. Той подчерта голямата нужда на страната да изготви и вкара в действие национална стратегия за биоикономика, която да обхваща всички сектори. 

По време на срещата стана ясно, че полския национален хъб за биоикономика се състои от няколко тематични работни групи, работещи по различните сектори на биоикономиката, като земеделие, горско стопанство, оползотворяване на отпадъци, аквакултури, хранителни вериги, биогорива, биогаз и биометан, високотехнологично оборудване, образование, климатични промени, почвено плодородие, биорафинерии и др. Всяка тематична група има лидер, който представи накратко какви са целите и насоките на работа на всяка група. До края на 2024 г. предстои да бъде подписан меморандум за сътрудничество между членовете на хъба. Събитието демонстрира най-добри практики за изграждане на капацитет, трансфер на знания и финансиране. 

Важно е да се създадат подходящи условия за подкрепа на системните иновации чрез мобилизиране на различни заинтересовани страни, използване на решения, основани на данни, и включване на земеделски производители.

На 28 февруари по време на 4-тата среща на консорциума, 17-те проектни партньори представиха напредъка по проекта и обсъждаха как да ангажират министерства, МСП и промишлеността в създадените 10 хъба за биоикономика по проекта, споделяйки научени уроци и най-добри практики. По време на интерактивна сесия бяха оформени тематични работни групи, в които се обсъждаха проблеми, предизвикателства и възможни решения за работата на националните хъбове по биоикономика. Бяха представени онлайн инструментите по работен пакет 4: Онлайн справочник на най-добрите практики, Онлайн платформата за самооценка по биоикономика, Платформата за обучение и развитие и Онлайн инструмента за сближаване. Втората серия национални семинари ще се проведе през тази пролет в 10-те целеви страни от Централна и Източна Европа по проекта, в сътрудничество със съществуващи проекти, клъстери и мрежи за биоикономика. Националният семинар в България е планиран да бъде проведен в гр. София като еднодневно събитие заедно с работна среща на Работната група (хъб) по биоикономика, създадена със заповеди на министъра на земеделието и храните. Първият уебинар по проекта ще се проведе на 05.03.2024 г., като най-много регистрирани до момента институции има от България. Линкът за регистрация е посочен по-долу. Вторият уебинар ще се проведе на 27.06.2024 г., който ще бъде с продължителност 2 часа, а основна роля в него ще имат координаторите на националните хъбове.

Линк за регистрация за участие в първи онлайн уебинар на 05.03.2024 г. - CEE2ACT: Gearing up for Knowledge Transfer in the Circular Bioeconomy - Register (wur.nl)

Повече информация за проект CEE2ACT на следните линкове: https://www.cee2act.eu/ и

https://www.iag.bg/bioeconomy/lang/1/year/2024/month/01/page/1/archive

Последвайте проект СЕЕ2АСТ в социалните мрежи LinkedIn и Twitter:

https://www.linkedin.com/company/cee2act-project/

https://twitter.com/CEE2ACT

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност