НачалоНовини 2024/03Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

22.03.2024 - АНОНС за Втори национален семинар по проекта за биоикономика СЕЕ2АСТ през м. май в гр. София и международен уебинар през м. юни, 2024 г.

Експертите в Работната група (хъб) по биоикономика ще обменят опит в развитието на кръговата биоикономика по време на втори национален семинар в гр. София по проект СЕЕ2АСТ, изпълняван по програма "Хоризонт Европа" на ЕС

 

Изпълнителна агенция по горите като бенефициент по проекта за биоикономика CEE2ACT „Подпомагане на страните от Централна и Източна Европа при разработване на стратерии и планове за дейнствие за биоикономика“ ще проведе втори семинар от серията семинари по проекта през втората половина на месец май 2024 г. в гр. София.  

Семинарът е на тема „Изграждане на знания и капацитет на заинтересованите страни за разработване на стратегии за биоикономика“ и е в изпълнение на Работен пакет 5 „Трансфер на знания и изграждане на капацитет“ на проекта. Той ще се проведе във всичките 10 целеви страни партньори по проекта (Унгария, България, Хърватия, Чехия, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Гърция, Република Сърбия), а водещи проектни партньори за тази серия от семинари са Университетът Вагенинген /Нидерландия/ и Изследователския институт на Швеция-RISE. 

Участниците в събитието в гр. София са екипът в ИАГ по управление и изпълнение на проект CEE2ACT и членове на Работната група (хъб) по биоикономика, създадена по заповеди на министъра на земеделието и храните, които са представители на български заинтересовани страни от държавната администрация, научните среди, браншовите организации и бизнеса.  Председател на работната група (хъб) е ресорният за сектор Гори заместник - министър.

Важно предстоящо събитие по проекта е и вторият международен уебинар на тема „Споделяне за трансфер на знания в кръговата биоикономика: Обмяна на опит при създаването на програма за знания за стратегии за кръгова биоикономика в страните от Централна и Източна Европа“, който ще се проведе виртуално на 27 юни 2024 г. от 13 до 15 ч. централноевропейско време. Участието в събитието е безплатно и предоставяме възможност за предварителна регистрация на следния линк: https://event.wur.nl/cee2act_ktwebinar2/subscribe  !

 

Повече информация за проект CEE2ACT на следните линкове: https://www.cee2act.eu/ ,

https://www.iag.bg/bioeconomy/lang/1/year/2022/month/10/page/1/archive


 
 
Документи
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност