НачалоНовини 2024/03Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

21.03.2024 - Проведен международен уебинар на тема „CEE2ACT - Подготовка за трансфер на знания в кръговата биоикономика: Финансови и правни въпроси и методи за взаимодействие“ по проект CEE2ACT, 5 март 2024 г.

На 5 март 2024 г. проектните партньори университетът Вагенинген и институтът RISE (Швеция) организираха и проведоха международен уебинар на тема „CEE2ACT - Подготовка за трансфер на знания в кръговата биоикономика: Финансови и правни въпроси и методи за взаимодействие“, който събра 125 участници.

Трима ключови лектори от Швеция и Нидерландия споделиха своя опит по темите: Справяне с финансовите бариери за прилагане на биоикономика, Стратегии за насърчаване на правна подкрепа и привеждане в съответствие за развитието на биоикономика и Стратегии за насърчаване на сътрудничеството в областта на биоикономиката. Този уебинар бележи началото на поредицата за трансфер на знания. Фокусът бе върху трансфера на знания и изграждането на капацитет, привеждане в съответствие с идентифицираните пропуски в знанията и нуждите за укрепване на способностите за биоикономика.

Нашият проектен партньор "Гриновейт Юръп" публикува запис от проведения уебинар на уебстраницата на проекта, както и в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=7OwwnhCW6X0

Презентациите, обобщителните бележки от уебинара и повече информация за предстоящите дейности по трансфер на знания в областта на биоикономиката са публикувани на уебстраницата на проекта на следния линк: https://www.cee2act.eu/knowledge-transfer-series/

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност