НачалоНовини 2024/07Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

05.07.2024 - Информационен бюлетин за месец юли 2024 г. по проекта за биоикономика CEE2ACT

През месеците май-юни 2024 г. бяха подготвени и изпратени на проектните партньори от 10-те целеви държави 4 обучителни модула в изпълнение на дейност 4.3. “Платформа за електронно обучение за насърчаване на биоикономиката и устойчивото управление” от Работен пакет 4 „Електронни решения за устойчиво управление и зелен преход“ и партньорите, в т.ч. ИАГ стартираха превод на модулите на съответния език с цел качването им в платформата. Платформата включва набор от онлайн курсове, разделени на тематични модули за обучение, които ще бъдат достъпни след края на проекта на 10 езика (HU, SK, SI, CZ, HR, RS, BG, PL, GR , RO). Екипът в ИАГ за управление и изпълнение на проекта изготви и публикува новина с цел популяризиране на 4-те електронни решения/инстументи за устойчиво управление и зелен преход, разработени по проекта.

На 27 юни 2024 г. д-р инж. Нестор Домусчиев от ИАГ и експерт „Трансфер на знания и изграждане на капацитет“ по проекта взе участие във втори Международен уебинар по проекта на тема „Споделяне за трансфер на знания в кръговата биоикономика: Обмяна на опит при създаването на програма за знания за стратегии за кръгова биоикономика в страните от Централна и Източна Европа“, който събра над 70 участници, в т.ч. 10 от България. Целта на уебинара бе да вдъхнови разработването на програми за знания за стратегии за кръгова биоикономика чрез интерактивна онлайн сесия, организирана от Университета и научен център – гр. Вагенинген. Представените теми бяха разделени в 5 области: изследователски приоритети, взаимодествие за трансфер на знания, мониторинг и оценка, финансови инструменти и подпомагане, образование и изграждане на капацитет. Този уебинар бе част от поредицата за трансфер на знания. Говорителите по теми бяха от България, Хърватия, Чехия, Гърция, Унгария, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения с допълнителен принос от Австрия, Германия, Холандия, Белгия, Испания, Финландия и Швеция. Те споделиха своя опит, най-добри практики и съвети по отношение на биоикономиката, иновациите и проектите свързани с нея. Д-р инж. Нестор Домусчиев представи информация на тема „Изследователски приоритети в горския сектор“. Уебинарът даде възможност за участие в интерактивна дискусия чрез игра на думи, да се разбере какво работи добре в различните страни и региони, както и кои са често срещаните предизвикателства, пропуските в знанията и капацитета в различни биоикономически сектори.  

На 09 юли 2024 г. представители от всичките 17 проектни партньори и служител по проектите от Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания ще се съберат на онлайн среща, за да извършат преглед на извършените до момента дейности по 8-те работни пакети на проекта: РП 1/РП 8 „Управление и координация на проекти“/“Етични изисквания“, РП 2 „Базова оценка и картиране“, РП 3 „Ангажираност на заинтересованите страни“, РП 4 „Електронни решения за устойчиво управление и зелен преход“, РП 5 „Трансфер на знания и изграждане на капацитет“, РП 6 „Политика и пътни карти за национални стратегии по биоикономика и планове за действие“ и РП 7 „Комуникация, разпространение и устойчивост на проекта“. Фокус в представяната информация ще бъде създаването през 2023 г. на 10-те национални хъба по биоикономика от проектните партньори в 10-те целеви държави от ЦИЕ и тяхното функциониране след това. Ще бъдат проведени и няколко сесии за въпроси и отговори.

Повече информация за събития и новини за проект CEE2ACT на следните линкове: https://www.cee2act.eu/news-and-events/,  https://www.iag.bg/bioeconomy/lang/1/year/2024/month/01/page/1/archive  , https://twitter.com/CEE2ACT , https://www.linkedin.com/company/cee2act-project/ 

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност