НачалоНовини - 2024/03

Изпълнителна агенция по горите | Проект "Подпомагане на страните от Централна и Източна Европа при разработване на стратегии и планове за действие за биоикономика"

24.03.2024 Експерти от Изпълнителна агенция по горите взеха участие в ХXVI-та Международна научна конференция "Управление и устойчиво развитие" в София и Юндола
Експерти от Изпълнителна агенция по горите взеха участие в ХXVI-та Международна научна конференция "Управление и устойчиво развитие" в София и Юндола
22.03.2024 АНОНС за Втори национален семинар по проекта за биоикономика СЕЕ2АСТ през м. май в гр. София и международен уебинар през м. юни, 2024 г.
Втори национален семинар по проекта за биоикономика СЕЕ2АСТ през м. май в гр. София и международен уебинар през м. юни, 2024 г.
21.03.2024 Проведен международен уебинар на тема „CEE2ACT - Подготовка за трансфер на знания в кръговата биоикономика: Финансови и правни въпроси и методи за взаимодействие“ по проект CEE2ACT, 5 март 2024 г.
Проведен беше международен уебинар на тема „CEE2ACT - Подготовка за трансфер на знания в кръговата биоикономика: Финансови и правни въпроси и методи за взаимодействие“ по проект CEE2ACT, 5 март 2024 г.