РДГ Бургас | Обява за работа

Дата на валидност: 27.03.2023

Длъжност: Старши счетоводител
Звено: РДГ Бургас

 

За длъжността „Старши счетоводител“ към Обща администрация”, Дирекция „Административно  правна и финансово  ресурсна  дейност”на РДГ Бургас . 

Материали