ДПП Сините камъни | Обява за работа

Дата на валидност: 10.08.2023

Длъжност: Младши експерт „Мониторинг, екологично-информационни системи, ръководител Информационно-посетителски център и образователни системи”
Звено: ДПП Сините камъни

Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

-       Образователна степен: минимално образование бакалавър по „Екология и опазване на околната среда”; 

-       Ранг – V младши;

-       Професионален опит: не се изисква;

 

По заместване.

Материали