РДГ Берковица | Обява за работа

Дата на валидност: 01.12.2023

Длъжност: „Горски инспектор”, в дирекция „Горско стопанство“
Звено: РДГ Берковица

 

Регионална дирекция по горите – Берковица ОБЯВЯВА КОНКУРС

 за длъжността „Горски инспектор”, в дирекция „Горско стопанство“,

офис Берковица – 1 щатна бройка.              

Материали