ДПП Рилски манастир | Обява за работа

Дата на валидност: 05.03.2024

Длъжност: ДПП „Рилски манастир“ обявява конкурс за длъжността „Специалист – горски инспектор” – 1 бр.
Звено: ДПП Рилски манастир

Материали