ДПП Странджа | Обява за работа

Дата на валидност: 03.04.2024

Длъжност: Обява на конкурс за длъжността главен счетоводител в бюджетната сфера – счетоводство и контрол в ДПП „Странджа”
Звено: ДПП Странджа

Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

Образователна степен: минимално образование висше, счетоводство и контрол;

Професионален опит: две години стаж в бюджетна организация.

Материали