ДПП Странджа | Обява за работа

Дата на валидност: 20.05.2024

Длъжност: ДПП „Странджа” обявява конкурс з длъжността „Главен счетоводител“ в ДПП „Странджа“.
Звено: ДПП Странджа

Брой работни места за който се обявява конкурса – 1 работно място.

І. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността „Главен счетоводител” на ДПП „Странджа” са:

1. Образователна степен – висше образование, квалификационна степен бакалавър.

2. Специалност: специалност от професионална област – икономика

3. Професионален опит – 3 г.

Материали