РДГ Бургас | Обява за работа

Дата на валидност: 10.06.2024

Длъжност: Специалист горски инспектор
Звено: РДГ Бургас

 

 ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 За длъжността „Специалист горски инспектор” към Специализирана администрация, Дирекция „Горско стопанство” на РДГ Бургас.

Брой работни места за които се обявява конкурса – 1 работно място.

Материали