НачалоОбяви за работа - всички

Изпълнителна агенция по горите | Обяви за работа

Дата на валидност: 25.04.2024
Длъжност: ИАГ обявява конкурс за длъжността “главен юрисконсулт” в отдел „Правни дейности“, дирекция “Правно – административни дейности” в ИАГ.
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 11.04.2024
Длъжност: Старши експерт „Човешки ресурси”, дирекция „Административно-правна и финансово-ресурсна дейност” в Регионална дирекция по горите – Пловдив – 1 работно място.
Звено: РДГ Пловдив
Дата на валидност: 03.04.2024
Длъжност: Обява на конкурс за длъжността главен счетоводител в бюджетната сфера – счетоводство и контрол в ДПП „Странджа”
Звено: ДПП Странджа
Дата на валидност: 01.04.2024
Длъжност: Конкурс за длъжността Старши експерт в Горска семеконтролна станция – Пловдив – 2 работни места
Звено: ГСС Пловдив
Дата на валидност: 23.04.2024
Длъжност: Специалист – горски инспектор
Звено: РДГ Шумен
Дата на валидност: 01.04.2024
Длъжност: Младши експерт инвентаризация на горски територии и горско планиране
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 27.03.2024
Длъжност: Финансов контрольор
Звено: РДГ Шумен
Дата на валидност: 11.04.2024
Длъжност: Специалист-горски инспектор, дирекция „Горско стопанство“ в РДГ В. Търново
Звено: РДГ Велико Търново
Дата на валидност: 18.03.2024
Длъжност: Конкурс за длъжността „Главен горски инспектор – 1 бр.
Звено: РДГ Благоевград
Дата на валидност: 02.04.2024
Длъжност: „Специалист - Горски инспектор”, Дирекция „Горско стопанство”, звено „Пловдив“, при Регионална дирекция по горите – Пловдив – 1 работнo място
Звено: РДГ Пловдив
Дата на валидност: 01.04.2024
Длъжност: РДГ Кърджали обявава конкурс за длъжността "Специалист горски инспектор"
Звено: РДГ Кърджали
Дата на валидност: 14.03.2024
Длъжност: ДПП Сините камъни обявява конкурс за длъжността "Старши счетоводител"
Звено: ДПП Сините камъни
Дата на валидност: 26.02.2024
Длъжност: Конкурс за длъжността главен експерт "Човешки ресурси" Дирекция „Административно - правна и финансово – ресурсна дейност“ в Регионална дирекция по горите – София
Звено: РДГ София
Дата на валидност: 05.03.2024
Длъжност: ДПП „Рилски манастир“ обявява конкурс за длъжността „Специалист – горски инспектор” – 1 бр.
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 05.03.2024
Длъжност: ДПП „Рилски манастир“ обявява конкурс за длъжността „Специалист – горски инспектор” – 1 бр.
Звено: ДПП Рилски манастир
Дата на валидност: 06.02.2024
Длъжност: Главен експерт-контрол по опазване на горските територии
Звено: РДГ Велико Търново
Дата на валидност: 06.02.2024
Длъжност: Главен експерт – залесяване и защита на горските територии
Звено: РДГ Велико Търново
Дата на валидност: 02.02.2024
Длъжност: МЛАДШИ ЕКСПЕРТ „СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР”
Звено: РДГ Стара Загора
Дата на валидност: 31.01.2024
Длъжност: Младши експерт „Системен администратор“, Дирекция „Административно - правна и финансово – ресурсна дейност“ в Регионална дирекция по горите – Пловдив
Звено: РДГ Пловдив
Дата на валидност: 15.01.2024
Длъжност: Конкурс за длъжността “стажант – одитор – изнесен офис Бургас” в звено „Вътрешен одит“ в Изпълнителна агенция по горите
Звено: Изпълнителна агенция по горите
предишна страница 1 | 2 | 334 | 35 следваща страница