НачалоОбяви за работа - всички

Изпълнителна агенция по горите | Обяви за работа

Дата на валидност: 17.06.2024
Длъжност: Конкурс за длъжността старши експерт в Горска семеконтролна станция – Пловдив – 1 /едно/ работно място
Звено: ГСС Пловдив
Дата на валидност: 17.06.2024
Длъжност: Конкурс за длъжността старши експерт в Горска семеконтролна станция – Пловдив – 1 /едно/ работно място
Звено: ГСС Пловдив
Дата на валидност: 17.06.2024
Длъжност: Старши специалист ”Горски инспектор”
Звено: РДГ Стара Загора
Дата на валидност: 17.06.2024
Длъжност: Главен специалист ”Горски инспектор”
Звено: РДГ Стара Загора
Дата на валидност: 17.06.2024
Длъжност: Главен експерт „Стопанисване и ползване на недържавни гори”
Звено: РДГ Стара Загора
Дата на валидност: 05.07.2024
Длъжност: Специалист - горски инспектор
Звено: РДГ Берковица
Дата на валидност: 10.06.2024
Длъжност: Старши специалист горски инспектор
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 10.06.2024
Длъжност: Специалист горски инспектор
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 20.05.2024
Длъжност: ДПП „Странджа” обявява конкурс з длъжността „Главен счетоводител“ в ДПП „Странджа“.
Звено: ДПП Странджа
Дата на валидност: 22.05.2024
Длъжност: ДПП „Златни пясъци“ обявява конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността „Старши експерт - Биологично разнообразие“ в ДПП „Златни пясъци“ – 1 (една) щатна бройка
Звено: ДПП Златни пясъци
Дата на валидност: 13.05.2024
Длъжност: Обява на конкурс за длъжността главен счетоводител в бюджетната сфера – счетоводство и контрол в ДПП „Странджа”
Звено: ДПП Странджа
Дата на валидност: 07.05.2024
Длъжност: Конкурс за длъжността “младши експерт” в отдел „Ползване от горите“, дирекция “Горско стопанство” в ИАГ.
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 22.05.2024
Длъжност: Конкурс за длъжността "Главен специалист-горски инспектор" в ДПП Златни пясъци.
Звено: ДПП Златни пясъци
Дата на валидност: 25.04.2024
Длъжност: ИАГ обявява конкурс за длъжността “главен юрисконсулт” в отдел „Правни дейности“, дирекция “Правно – административни дейности” в ИАГ.
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 11.04.2024
Длъжност: Старши експерт „Човешки ресурси”, дирекция „Административно-правна и финансово-ресурсна дейност” в Регионална дирекция по горите – Пловдив – 1 работно място.
Звено: РДГ Пловдив
Дата на валидност: 03.04.2024
Длъжност: Обява на конкурс за длъжността главен счетоводител в бюджетната сфера – счетоводство и контрол в ДПП „Странджа”
Звено: ДПП Странджа
Дата на валидност: 01.04.2024
Длъжност: Конкурс за длъжността Старши експерт в Горска семеконтролна станция – Пловдив – 2 работни места
Звено: ГСС Пловдив
Дата на валидност: 23.04.2024
Длъжност: Специалист – горски инспектор
Звено: РДГ Шумен
Дата на валидност: 01.04.2024
Длъжност: Младши експерт инвентаризация на горски територии и горско планиране
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 27.03.2024
Длъжност: Финансов контрольор
Звено: РДГ Шумен
предишна страница 1 | 2 | 335 | 36 следваща страница