НачалоПредотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Изпълнителна агенция по горите | Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси


Етичен кодекс за поведението на служителите в Изпълнителна агенция по горите

Заповед за утвърждаване на Етичен кодекс за поведението на служителите в Изпълнителна агенция по горите

Харта на клиента

Закон за предовратяване и разкриване на конфликт за интереси

Декларации по чл.12, т.2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Изпълнителна агенция по горите за 2012 г.

Декларации по чл.12, т.2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Изпълнителна агенция по горите за 2014 г.

Декларации по чл.12, т.2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в Изпълнителна агенция по горите след 30.07.2017 г.

Декларации по чл. 35 ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество