НачалоНовини 2020/10Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

16.10.2020 - Предстои обсъждане на становищата по направените предложения за промени в проект за допълнение и изменение на Закона за лова и опазване на дивеча

Във връзка с повишен обществен интерес и значимостта на предложените за обществено обсъждане промени в проект за допълнение и изменение на Закона за лова и опазване на дивеча /ЗЛОД/, Изпълнителна агенция по горите изразява категорично становище, че няма да бъдат допуснати промени, свързани със  забранени средства по време на лов, които да изложат на риск диви животни, техни местообитания или да бъдат заплаха за защитени видове, селскостопански и домашни животни, както и за природата или обществената безопасност. 

Целта на предложените промени е да бъдат използвани приспособления за нощна стрелба и то само в краен случай при усложнена епидемиологична обстановка, която може да бъде предпоставка за големи икономически загуби за сектор „Свиневъдство“. Наложената практика в страните Чехия, Германия, Белгия и Унгария показва, че в борбата с Африканската чума, използването на такива приспособления са изключително ефективни за отстрела й, особено нощем. В посочените страни, както и в България ловът на дива свиня е разрешен и през нощта. 

Към момента в България плътността на запаса на дивата свиня не дава основание за прилагането им, но промените се налагат в дългосрочен план, поради цикличното развитие на АЧС, доказано в някои страни и липсата на разработена ваксина за заболяването. 

Категорично няма да бъде допуснато използването на отровни примамки, електрошокови устройства, експлозиви и каквито и да е други забранени средства и методи за ловуване, които биха засегнали дивечовите популации и природата като цяло. Изпълнителна агенция по горите извършва непрекъснат контрол при лова и опазването на дивата фауна, като само през 2019 г. са извършени повече от 57 000 проверки, от които са проверени около 6 000 ловни дружини и 65 000 ловци. Като резултат от проверките през 2019 г. са констатирани 208 нарушения, за които има съставени актове. За тази година има 17 нарушения. При проверките през 2019 г. са конфискувани 5 бр. електрически звуковъзпроизвеждащи устройства, 8 броя капани и примки. През 2020 г. от 8 август до момента са извършени близо 18 000 проверки на около 2000 ловни дружини и 14 500 ловци. През тази година към момента са конфискувани 15 бр.  електрически звуковъзпроизвеждащи устройства. 

Изпълнителна агенция по горите като контролен орган, който следи за употребата на забранени средства и методи по време на лов, е най-заинтересована предложенията да бъдат прецизирани и конкретизирани, така че да не се създава предпоставка за тълкуване и опасност от неправомерната им употреба като същите няма да нарушават европейски регламенти и директиви, както и изисквания за хуманно отношение. 

Предложените промени в ЗЛОД са качени за обществено обсъждане до 19.10.2020 г. Изпълнителна агенция по горите ще проведе срещи със заинтересованите страни, на които ще бъдат обсъдени постъпилите становища. Промените ще бъдат внесени в Министерски съвет след като има консенсус по тях. Вече са насрочени срещи с организации и НПО по постъпили становища. Насрочен е и Национален ловен съвет, на който да бъдат обсъдени отново промените.