НачалоНовини 2024/03Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

28.03.2024 - Подготвена е площ за създаване на дендрариум над гр. Златоград, а първокласници от Рудозем учиха за богатствата на гората и нейните обитатели

Служители от Регионална дирекция по горите – Смолян и ТП „Държавно горско стопанство Златоград“ извършиха почистване и почвоподготовка на площ в местността  „Гагаджово бърце“ над гр. Златоград. Площта ще бъде залесена през дните на Седмица на гората с различни иглолистни и широколистни дървесни и храстови видове. Тя е обособена и ще се поддържа  като дендрариум, където малки и големи ще имат възможност в бъдеще да се запознаят с богатото разнообразие от горска растителност в българските гори.

Първокласниците от СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Рудозем посрещнаха експерти от РДГ – Смолян. От тях, чрез различни забавни игри и занимания, малчуганите учиха за гората, за нейното многообразие и значимост, както и с отговорността на всички ни да я пазим и да се грижим за нея.