НачалоНовини 2024/03Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

29.03.2024 - „Седмицата на гората“ бе отбелязана със среща на лесовъдите – горски педагози от РДГ Пловдив с малчуганите от I „б“ клас към СУ „Св. Константин – Кирил Философ“ – гр. Пловдив.

В дендрариума на горската дирекция по занимателен начин под формата на игри децата научиха много нови неща за различните дървесни видове, растения, за живота на горските обитатели и  други полезни и важни факти за гората. Запознаха се с ролята на лесовъда в създаването и стопанисването на гората, богатствата й и нейното  опазване от пожари и замърсявания, като всички възпитаници получиха медали с приза „Лесовъд за един ден“.

С огромен интерес малките ученици изработиха горски картички от природни материали, събрани от дендрариума на дирекцията и научиха  интересни факти за местообитанието на елена, кошутата и сърната, за техния  начин на живот и хранене.

Голям  възторг у малчуганите предизвикаха горските инспектори, които им разказаха как залавят бракониерите, които убиват диви животни и повреждат и унищожават гората.

Всички деца получиха подаръци под формата на образователни материали.  

Лесовъдите и малчуганите си обещаха нови срещи!