НачалоНовини 2024/04Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

02.04.2024 - Горски инспектори от РДГ-Русе задържаха незаконно добита дървесина

Горски инспектори от Регионална дирекция по горите-Русе, екип гр. Бяла,  са задържали незаконно добити близо 32  пространствени кубически метра дърва за огрев от дървесни видове дъб, габър, бряст, орех и клен. Нарушението е констатирано в частен имот, при редовен обход на сечища в района на село Копривец, община гр. Бяла. При проверката се установява, че дървесината не съвпада по вид с указаните видове в редовно издаденото позволително за сеч за съответния горски имот. С помощта на Държавно горско стопанство - Бяла, дървесината е транспортирана и предадена с разписка за отговорно пазене в техен горски разсадник. Предстои да се съставят актове за административни нарушения на виновните лица.