НачалоНовини 2024/04Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

02.04.2024 - Над 80 рисунки на деца участват в конкурса „Опазване на богатото разнообразие от растителни и животински видове в ландшафта на Природен парк „ Русенски Лом“.

Конкурсът приключи на 25 март 2024 г., когато бе крайният срок за предаване на творбите.

Участниците бяха предизвикани да покажат богатото разнообразие от растения и животни в ландшафта на парка, както и тяхното разбиране за чиста околна среда, начините за опазването ѝ и съхраняване на защитените видове.

Дирекцията на парка благодари на всички малки творци, които са изпратили рисунки. Резултатите, с имената на спечелилите са обявени на интернет-страница  на парка https://rusenski-lom.bg/article/1083.

Награждаването на художествените творби ще се състои на 08.04.2024 година от 14.30 часа в сградата на Дирекцията на ПП „ Русенски Лом“ в гр. Русе, бул. „ Ген. Скобелев „ № 7.