НачалоНовини 2024/04Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

29.04.2024 - По предписание на Лесозащитна станция - София е извършено пръскане на територията на Югозападно държавно предприятие

В периода 24.04 – 28.04.2024 г. с разрешение на ОДБХ, при спазване на разпоредбите на Закона за защита на растенията и Наредбата за опазване на пчелните семейства бе извършено въздушно пръскане на черборови култури с площ 5366 дка  срещу насекомен вредител ръждива борова листна оса в районите на действие на държавните горски стопанства Благоевград, Радомир и София.

Мероприятието е включено в лесопатологичната прогноза на Лесозащитна станция  - София за 2024 г. Използван е биологичен препарат Синеис 480 СК с активно вещество спинозад, който не е вреден за здравето на хората. Площите са третирани при подходящи метеорологични условия.

Тази година ранното затопляне на времето провокира по-ранно излюпване на лъжегъсениците на осата. Експертите на ЛЗС-София предписаха извършването на борбата да е в по-ранна фаза, което беше променяно на два пъти поради неподходящи атмосферни условия. След две седмици ще бъде отчетен ефектът от извършеното мероприятие.