НачалоНовини 2024/05Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

22.05.2024 - 134 бакалаври и магистри получиха своите дипломи на официална церемония в Лесотехническия университет

В навечерието на Деня на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност на тържествена церемония в Лесотехническия университет бяха връчени наградите за академична длъжност и образователна и научна степен доктор, както и дипломите за завършено висше образование на общо 134 бакалаври и магистри от випуск 2023/2024 г. 

Ректорът доц. д-р Христо Михайлов пожела бъдещи успехи на всички, които получиха в този ден своите дипломи и награди. Инж. Росен Райчев – зам. изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите поздрави аудиторията от името на д-р инж. Мирослав Маринов – зам.-министър на земеделието и храните.

Сред официалните гости на събитието бяха проф. д-р Иван Палигоров – председател на Съюза на лесовъдите в България, д-р Галя Викьова – зам. изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните, проф. д-р инж. Ивайло Копрев – ректор на Минно-геоложкия университет „Иван Рилски“, инж. Тони Кръстев – директор на дирекция „Горско стопанство“ в ИАГ, д-р Георги Генадиев – председател на Софийската колегия на БВС,  д-р инж. Меглена Плугчиева,  членовете на настоятелството на ЛТУ, както и бивши ректори проф. Нино Нинов, чл. кор. проф. дн Иван Илиев и други.

След тържествената церемония, по традиция събитието продължи по факултети.

Инж. Росен Райчев награди отличниците от специалност „Горско стопанство”. Той пожела от свое име и от името на инж. Стоян Тошев – изпълнителен директор на ИАГ на завършващите отговорност и продължаване на традициите за стопанисване и опазване на българската гора. 

48 завършват „Горско стопанство”, като 3-ма от тях с отличен успех.

По традиция събитието завърши с обща снимка и с полет на шапките във въздуха.