НачалоНовини 2024/05Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

31.05.2024 - Бъдещи и настоящи лесовъди участваха в националанта кампания "Горска класна стая" край с. Железница

Студенти от факултет „Горско стопанство“ при Лесотехническия университет, водени от гл. асистент Нено Александров и лесовъди от практиката участваха в инициативата на ИАГ „Горска класна стая“. Практическите уроци се проведоха на територията на Държавно горско стопанство – София, към Югозападно държавно предприятие, в землището на с. Железница и поставиха начало на поредицата събития, организирани от горските структури в страната.

Официален старт на кампанията беше даден от д-р инж. Мирослав Маринов, заместник – министър на земеделието и храните, който благодари на студентите за проявения интерес и изрази увереността си, че като утрешни стопани на нашите гори смело и професионално ще работят за тяхното стопанисване и опазване.

Д-р инж. Анна Петракиева, зам.изпълнителен директор на Агенцията подчерта важността на кампанията като част от общата работа с подрастващи и видя в лицето на присъстващите освен бъдещи колеги - лесовъди и горски педагози.

В „Горска класна стая“ експертите бяха подготвили примери, с които да представят част от лесовъдските практики и дейности. Младите хора имаха възможност да проследят отделни процеси в отглеждането на гората като посетиха три насаждения с изведени принудителни и санитарни сечи. На бъдещите лесовъди бяха показани залесявания, направени от доброволци под ръководството на ДГС – София като не бяха спестени и допуснатите пропуски и грешки. Студентите видяха успешно залесено насаждение, както и такова, което предстои да бъде презалесено.

В дискусията взеха участие представители на Изпълнителна агенция по горите, Регионална дирекция по горите – София, Югозападно държавно предприятие – гр. Благоевград, Държавно горско стопанство – София.