НачалоНовини 2024/06Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

07.06.2024 - Ученици и бъдещи лесовъди от гр. Берковица в „Горска класна стая“ с експерти от РДГ-Берковица и УОГС „Петрохан“

„Горска класна стая“ с експерти от Регионална дирекция по горите гр. Берковица се проведе в два поредни дни на територията на Учебно-опитно горско стопанство „Петрохан“. 

На 05.06.2024 г. инж. Иван Николов - заместник директор, инж. Александър Пенчев - старши експерт и инж. Габриела Гогова - младши експерт при РДГ-Берковица, заедно с инж. Михаил Алексов и инж. Николай Пенчев - служители на УОГС „Петрохан“ проведоха теоретичен и практически урок по лесовъдски теми  на учениците от XI-ти клас на Лесотехническа професионална гимназия гр. Берковица. По време на обучението бяха засегнати важни теми от дисциплините Дендрология, Лесовъдство, Горска таксация, Лесоустройство и Защита на гората.

Учениците се запознаха с всички стъпки от откриването на природните нарушения до извозването на добитата дървесина на временен склад. Засегната бе и темата за стопанисването на дивеча в района.

На 06.06.2024 г. експертите заедно с ученици от VI-ти  клас на Трето основно училище „Иван Вазов“ посетиха базата за интензивно стопанисване на Елен лопатар на УОГС "Петрохан", като по време на срещата научиха интересни факти за природата, гората и дивите животни. Урокът продължи в залата с експонати - препарирани животни, трофеи и паднали рога. В беседката на двора разделени на групи, учениците премериха сили в подреждането „дивословица“ - кръстословица с диви животни.